S u h t l e m i n e 6.klass

Õpetaja Riina Timbergi suhtlemisõpetuse tunnid Sindi Gümnaasiumi  6-ndas klassis.

 


Panen siia üles tunnimaterjalid ja muu huvitava materjali suhtlemisõpetuse õppimiseks.

 

Kui oled puudunud, siis saad siit ehk abi.

 Kui õpid tunnikontrolliks või kontrolltööks, siis aitab see veebileht sul korrata ja harjutada.

Õpime paremini suhtlema