S u h t l e m i n e 6.klass

MÕISTED

AKTSEPTEERIMINE

teise inimese, tema seisukohtade ja  maailmapildi vastuvõetavaks tunnistamine või  heakskiit

 
EMPAATIA kaasaelamisvõime, võime mõista teise inimese tõelisi tundeid, oskus panna end teise inimese olukorda 
DISKRIMINEERIMINE   
On see, kui keegi käitub  vastavalt  eelarvamusele, ning kohtleb seetõttu teisi ebaõiglaselt. 
STEREOTÜÜP e.uskumus, et kõik teatud rühma liikmed on ühesugused. 
TOLERANTSUS sallivus/ - eri inimeste erinevate hoiakute, suhtumiste, väärtushinnangute tunnistamine 
EELARVAMUS Teenimatu arvamus, mis on tekkinud seetõttu, et  inimese üle otsustamisel pole arvesse võetud kogu asjakohast informatsiooni. 

                                    EELARVAMUSED

VANUSE  PÕHJAL
RELIGIOONI  PÕHJAL


   RAHVUSE  JA  NAHAVÄRVI PÕHJAL

 

VÄLIMUSE  PÕHJAL    

        

KEHALISE/VAIMSE PUUUDE  PÕHJAL

 SOO  PÕHJAL

 
MAJANDUSLIKE VÕIMALUSTE  PÕHJAL

Kas jäi meelde?