S u h t l e m i n e 6.klass

Head kombed ja igapäevaviisakus

 Lihtsa inimese suurim varandus on head kombed.

See pole küll ostetav ega müüdav, aga sel on sageli kulla hind.

 

Käitumisreeglid on viisaka käitumise juhised, millest lähtutakse suhtlemisel teiste inimestega.

  • Käitumisreeglid on inimeste poolt kujundatud
  • Reeglitest kinnipidamine aitab sul kaasinimestega lugupidavalt suhelda
  • Viisakus peegeldub käitumisreeglites

  • Viisaka käitumisviisi omandamisel tuleb kasuks eeskuju

  • Viisakas inimene teab, mida temalt oodatakse

On olemas nii kirjutatud käitumisreeglid (lauakombed,  kooli kodukord jne) kui ka kirjutamata käitumisreeglid (vanasõnad, kõnekäänud jne)

 

Taktitunne on oskus arvestada kaaslase tunnete ja mõtetega

 

 LOE LISAKS: 

KÄESURUMISE REEGLID

 

MOBIILTELEFON JA VIISAKUS