S u h t l e m i n e 6.klass

Head ja halvad kuulajad


Millised on siis hea ja halva kuulaja omadused?

 

Hea kuulaja:


 • Kasutab piisavalt silmkontakti
 • On tähelepanelik rääkija verbaalse ja mitteverbaalse käitumise suhtes
 • On kannatlik ega katkesta rääkijat (ootab alati, kuni rääkija lõpetab)
 • Reageerib rääkijale, kasutades nii verbaalseid kui ka mitteverbaalseid väljendeid
 • Küsib küsimusi sõbraliku tooniga
 • Toetab rääkijat lisaküsimuste ja kokkuvõtetega
 • Pakub konstruktiivset (verbaalset või mitteverbaalset) tagasisidet
 • On empaatiline (püüab kõnelejat mõista)
 • Näitab üles huvi kõneleja kui isiksuse vastu
 • Näitab üles hoolivat suhtumist ning kuulab meelsasti
 • Ei kritiseeri ega mõista kohut
 • On avatud suhtumisega

 

Halb kuulaja:


 • Katkestab kõnelejat (on kärsitu)
 • Ei hoia silmsidet (vahib ringi)
 • On eemalolev ega pööra rääkijale tähelepanu
 • Ei ole rääkijast huvitatud (ei hooli; mõtleb muule)
 • Ei anna kõnelejale tagasisidet (ei verbaalset ega mitteverbaalset) või annab seda ebapiisavalt
 • Muudab teemat
 • Annab hinnanguid ja arvustab
 • On kitsarinnaline
 • Räägib ise liiga palju
 • On enesekeskne
 • Annab ebavajalikku nõu
 • On ametis muude asjadega, pole aega kuulata

Refereeritud Internetist