S u h t l e m i n e 6.klass

SUHTLEMISE MÕISTEKAART

VAJADUSTE PÜRAMIID

SUHTLEMINE

Suhtlemine koosneb:

LISALUGEMINE TÖÖKS ÕPPIMISEL

DISTANTS SUHTLEMISEL

 Suhtlejate vahele jääva vahemaa järgi saab otsustada suhete lähedust:

  • Intiimne distants- kuni 45 cm – väga lähedased inimesed
  • Personaalne distants- 45-120 cm- sõbrad ja head tuttavad
  • Sotsiaalne distants- 120-360 cm - kooli- ja töökaaslased
  • Avalik distants- üle 360 cm – võõrad, kõneleja-kuulaja- näietks õpetaja-õpilased koolis