S u h t l e m i n e 6.klass

„Mis ühele rämps, see teisele aare.”

Väärtused on enamuse poolt heaks kiidetud ja omaks võetud arusaamad sellest, mis on hea ja halb, lubatud ja keelatud, ilus ja inetu, kasulik ja kahjulik (Aimre, 2005).

 

Mõni inimene eelistab materiaalseid asju, nagu maja, bassein, auto, raha. Teine aga peab elus oluliseks eelkõige vaimseid asju, nagu teadmiste avardamine, kunsti nautimine ning selle loomine.

 

Pilt: postimees.ee

 Väärtused on need asjad, ideed ja nähtused, mida peetakse oluliseks ja mille poole püüeldakse.

 

üldinimlikud väärtused 

 moraalsed väärtused
 sotsiaalsed väärtused
ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine iseenda ja teiste vastuvabadus, demokraatia, õigus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus